tel.: +48 (34) 313 85 84 

Jak złożyć zamówienie ?

Przygotowanie plików do druku
Warunki Ogólne

1.Zapisanie plików na serwerze FTP nie oznacza złożenia zlecenia. Zamówienia przyjmujemy tylko w formie pisemnej (mailowo) , następnie potwierdzamy złożenie zamówienia i ustalamy warunki współpracy.

2.Prosimy przed wysłaniem plików sprawdzić czy został zapisany odpowiedni rozmiar, niektóre programy np. Corel przekłamują rozmiary.

3.Praca zapisana w formacie EPS powinna być sprawdzona dodatkowo w programie PHOTOSHOP.

4.Do każdego projektu prosimy o dołączenie pliku podglądowego danego projektu w formacie JPEG.

5.W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy poprawnie skalibrować monitor, ponieważ ta sama grafika może być wyświetlana na każdym monitorze w innej kolorystyce.

6.W przypadku koniecznych zmian np. przeskalowanie lub ustawienie spadów, zastrzegamy sobie możliwość dokonania tych zmian. Przed modyfikacją pliku skontaktujemy się i uzgodnimy poprawki.

7.Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższą instrukcją i zastosowanie się do przedstawionych warunków, umożliwi to nam spełnienie Państwa oczekiwań i przyczyni się do powstania wysokiej jakości wydruku.

8.Drukarnia JANDAR nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą powstać przy wydruku, z powodu nieodpowiednio przygotowanego pliku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.


1. Przygotowanie pliku do druku cyfrowego:

Pliki powinny spełniać poniższe warunki:

- jeśli w pracy występuje grafika należy dodać 3mm spadu, katalogi i teczki – 5 mm

- plik powinien posiadać znaczniki cięcia

- rozdzielczość bitmap powinna zawierać się pomiędzy 300 a 350 dpi ( rozdzielczość niższa niż 250dpi

spowoduje obniżenie jakości drukowanych materiałów)

- aby wydruk był zgodny z oczekiwaniem klienta nie należy stosować kolorów RGB

- mapy bitowe powinny być przygotowane w przestrzeni barw CMYK

- prosimy nie dołączać do plików profili kolorystycznych (ICC), jeśli zostały dołączone należy nas

o tym poinformować

- pliki powinny być przygotowane w rozmiarze 1:1

- czcionka powinna być zmieniona na krzywe

- przejścia tonalne, przeźroczystości, cienie należy zamienić na bitmapy

- minimalna grubość linii 0,2 pkt

- czarne elementy w pracy powinny być przedstawione za pomocą kombinacji C-0%,M-0%,

Y-0%, K- 100%)

- w celu uzyskania głębszego efektu czerni należy zastosować kombinację C-30%, M-20%,

Y-10%, K-100%

- górna granica sumy barw dla papierów powlekanych nie powinna przekraczać 320%,

niepowlekanych 280%

- dokumenty wielostronicowe prosimy przesyłać w jednym pliku

- nie należy umieszczać logo oraz małych elementów grafiki na krawędzi ( obok linii cięcia)2. Przygotowanie pliku do druku wielkoformatowego:

Pliki powinny spełniać poniższe warunki:

- pliki nie powinny mieć masek, ścieżek, kanałów Alpha oraz warstw (layers )

- pliki bitmapowe należyzapisywać z kompresją LZW

- w celu uzyskania głębszego efektu czerni należy zastosować kombinację C-50%, M-50%, Y-50%,

K-100%)

- należy zastosować paletę barw CMYK 32 bitowy

- teksty należy zmienić na krzywe, ewentualnie dostarczyć użyte fonty w pliku

- strona dokumentu powinna być taka jak wydruk; jeśli użyto skali, należy ją podać

- przygotowane pliki powinny być w skali 1:1

- należy dodać 3mm spadu przy materiałach do wycinania

- prosimy nie stosować soczewek, cieni, wypełnień, przezroczystości, masek itp. oraz kolorów specjalnych

- rozdzielczość powinna być uzależniona od wielkości pracy w m2 oraz od odległości z jakiej będzie - przygotowanie pliku w zależności od materiału na którym będzie wydruk:

- druk na banerze, siatce Mesh itp. – należy uwzględnić w tym przypadku oczkowanie i zastosować spad ok. 5mm każdego boku

- druk na płycie – spad 3mm

- przy roll-upach należy powiększyć wysokość o 2cm

4. Drukowanie zdjęć:

Należy zwracać szczególną uwagę na rozdzielczość zdjęć i obrazów. Powinny one mieć rozdzielczość 300 dpi, najczęściej spotyka się pliki o zbyt niskich dpi , szczególnie ściągnięte z Internetu, gdzie podstawową rozdzielczością jest 72 dpi. Mimo dobrego wyglądu na monitorze zdjęcia takie nie będą spełniać waszych oczekiwań po wydrukowaniu. Prosimy o nie przesyłanie zdjęć w tak niskiej rozdzielczości.

5. Sposoby dostarczenia materiałów:

· duże pliki ponad 10MB przesłać na nasz serwer
ftp://jandar.dyndns.tv , używając swojego loginu i hasła(login i hasło przeyłamy na życzenie mailowo) 

· małe pliki do 10MB przesłać na nasz adres email:
jandar.reklamy@gmail.com

· nagrać pliki na płytę CD lub DVD i przesłać do nas pocztą na nasz adres.

Akceptowane formaty plików:

TIFF – służy do zapisywania zdjęć i grafik w postaci bitmap, przechowuje ścieżki i alpha channels, profile kolorów oraz komentarze tekstowe. TIFF oferuje możliwość korzystania z kompresji bezstratnej typu LZW. Ten format pozwala na zapisywanie dokumentów wielostronicowych z 16 bitową rozdzielczością w przestrzeni barw CMYK. Grafiki zapisane w tym formacie nie mogą zawierać warstw, powinny być wypośrodkowane na stronie, pozostałe parametry są przedstawione w punktach - przygotowanie pliku do druku. Wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności
PDF – popularny format stworzony przez Adobe Systems w 1993 r. używany do reprezentowania dwuwymiarowych dokumentów w sposób niezależny od aplikacji, sprzętu i systemu operacyjnego. Jego zaletą jest to, że każdy bez dodatkowych opłat może tworzyć aplikacje, które mogą odczytywać i zapisywać pliki PDF. Przy zapisywaniu plików należy pamiętać o ustawieniu rozdzielczości oraz o tym, że grafika nie powinna zawierać podłączonych profili kolorystycznych, żeby nie powstały przekłamania kolorów. Przy zapisywaniu pliku w tym formacie należy zachować odpowiednie parametry przedstawione poniżej w punktach - przygotowanie pliku do druku.
JPEG – jest najpopularniejszym formatem stosowanym do zapisu zdjęć (powinny być one zapisywane w najwyższej rozdzielczości). Można regulować w tym formacie stopień kompresji, co pozwala na kompromis pomiędzy rozmiarem a jakością obrazu. JPEG pozwala osiągnąć kompresję 10:1 z mało zauważalnymi stratami w jakości obrazu. Kompresja JPEG korzysta z zapisu stratnego, czyli w procesie kompresji bezpowrotnie jest tracona część informacji. Przy zapisywaniu pliku w tym formacie należy zachować odpowiednie parametry przedstawione poniżej w punktach - przygotowanie pliku do druku.
CDR – program Corel Draw wersja do X3- to format grafiki wektorowej stworzony przez firmę Corel Corporation. Posiada strukturę pliku otwartego posiadającego jawną ogólnodostępną strukturę. Nie należy stosować w tym przypadku efektów specjalnych, żeby nie wystąpiły błędy w wydrukach. Przy zapisywaniu pliku w tym formacie należy zachować odpowiednie parametry przedstawione poniżej w punktach - przygotowanie pliku do druku. Wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1, projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie
EPS – służy do zapisu grafiki wektorowej i bitmapowej, jest obsługiwany przez większość programów do edycji grafiki (Adobe Ilustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop) i DTP. Za pomocą tego formatu przenosi się kompozycje postscriptowe pomiędzy różne aplikacje.